Plan dnia

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8.00 – 8.45 Zabawy integrujące grupę.  Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.45 – 9.00 Przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30 Śniadanie.

9.30 – 10.30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia całą grupą.

10.30 – 11.45 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w Sali, zabawy ruchowe.

11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.30 Obiad.

12.30 – 14.30 Leżakowanie.

12.30 – 14.30 Odpoczynek i zabawy relaksujące dla dzieci nieleżakujących.

14.30 – 15.00 Przygotowanie podwieczorku i podwieczorek.

15.00 – 17.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Komentarze są wyłączone.