Z wizytą na placu zabaw

Jako, że lubimy sobie wędrować udaliśmy się z wizytą w okolicę Solnego Miasta, żeby przetestować tamtejszy plac zabaw