Rozwój dziecka

Pracę z dzieckiem rozpoczynamy od zachęcania i nauki samodzielności. Dzień w przedszkolu jest tak zorganizowany, żeby dziecko miało dużo czasu na spontaniczną zabawę i nie było przemęczone. Dzięki temu u młodej osoby kształtują się niezbędne umiejętności społeczne.

Podczas zajęć, opartych o ciekawe zabawy, gry, wykonywanie prac plastycznych, śpiew, taniec, prezentacje, czy czytanki dzieci rozwijają się fizycznie, językowo, poznawczo, emocjonalnie, czy społecznie. Ważne jest dla nas, żeby dziecko miało inicjatywę w realizowaniu swoich pomysłów, dlatego dbamy o to, żeby nie wykonywać za niego różnego rodzaju prac i nadmiernie nie podpowiadać.

Dzieci korzystają z różnego rodzaju kreatywnych zabawek (np. przeróżne klocki, gry, układanki, książki), czy pomocy dydaktycznych – przykładem mogą być tutaj zestawy do kodowania, dzięki którym jest możliwa wspieranie rozwoju poznawczego dziecka, w tym myślenia, tworzenia logicznych sekwencji, czy umiejętności dziecięcej matematyki.

Pracę nauczycieli i opiekunów wspiera psycholog, pomagając im w ustaleniu potrzeb rozwojowych dziecka, mocnych stron, które trzeba ćwiczyć i tych słabszych nad którymi trzeba popracować.

Końcowym etapem naszej pracy jest przygotowanie dziecka do wyzwania, jakim będzie dla niego szkoła, tak żeby stanęło jak najlepiej przygotowane i chętne nowej przygody. Dlatego też uruchomiliśmy zerówkę.

Komentarze są wyłączone.